2n Premi Gaudí. Treballs de recerca a Batxillerat i projectes de CFGS 2023

Clica imatge per accedir a les bases

Convoquen:

 

 

Amb la col·laboració de:

L’Ateneu Universitari Sant Pacià i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)  amb el suport de Castellnou Edicions, convoquen el 2n Premi Gaudí a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç de l’alumnat en l’aprenentatge i en la recerca en relació al fet religiós.

Àmbit de la convocatòria.

Es poden presentar tots els treballs de temàtica relacionada amb el fet religiós des de qualsevol de les seves múltiples aproximacions, seleccionats prèviament pel centre educatiu on l’estudiat està matriculat, que hagin obtingut una qualificació mínima de notable i hagin estat presentats en un centre educatiu de Catalunya durant el curs 2022-2023.

Tant en el cas dels treballs de recerca de Batxillerat com dels projectes de CFGS no hi ha límit de presentació de treballs per centre.

Els treballs poden ser individuals o col·lectius.

Categories.

Tant els treballs de recerca de Batxillerat com els de CFGS poden optar a una de les següents categories:

 1. Àmbit de la Teologia i les Ciències Religioses
 2. Àmbit de la Filosofia
 3. Àmbit d’Història, Art, Cultura i Patrimoni

Premis.

Independentment de la categoria, s’estableixen tres premis únics.

 • Primer premi: 500€ i beca del 50% de la matrícula en una de les facultats de l’Ateneu Universitari Sant Pacià pel següent curs acadèmic.
 • Segon premi: Obsequi de dispositiu electrònic i beca del 50% de la matrícula en una de les facultats de l’Ateneu Universitari Sant Pacià pel següent curs acadèmic.
 • Tercer premi: Obsequi de dispositiu electrònic

Lliurament del treball.

Cal enviar el treball en format digital a l’adreça de correu electrònic secretaria@edusantpacia.cat i una còpia en format paper amb una carta de recomanació datada, amb el segell del centre educatiu i signada per part del tutor del treball a:

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIA. C/ Diputació, 231. 08007, Barcelona

Horari: De les 9:00 a les 19:00h.

Fent constar en el remitent el nom i direcció del centre educatiu tot seguit de “2n Premi Gaudí de treballs de recerca a Batxillerat i projectes de CFGS” i la categoria a la qual es presenta.

Procediment de resolució.

En la valoració dels treballs es tindrà en compte:

 • L’Enfocament del tema i la seva correspondència entre plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i la seva correcta citació.
 • La capacitat d’extreure’n dades.
 • La capacitat de síntesi i la seva valoració crítica.
 • La creativitat i l’originalitat del treball.
 • L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.

La recepció de treballs s’inicia el 6 de febrer de 2023 i clou el  dilluns 8 de maig de 2023, tant per treballs de recerca de Batxillerat com per projectes de CFGS.

Les persones que formen part del jurat són: Dr. Joan Torra, Dr. Ignasi Fuster , Dr. David Abadias i l’Arqte. Eloi Aran. El jurat comptarà amb l’assessoria d’especialistes de cadascuna de les diferents categories.

El veredicte per als treballs i projectes presentats serà anunciat a la pàgina web de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i als mitjans de comunicació propis de la FECC el dilluns 30 de maig 2023.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la cloenda del curs acadèmic a finals del mes de juny de 2023.

El Jurat podrà declarar desert algun dels premis.

Altres condicions.

Els treballs poden haver estat presentats a d’altres premis.

Les entitats organitzadores podran publicar fotografies i materials videogràfics dels actes de lliurament dels Premis i altres situacions relacionades.

El Jurat es reserva el dret de canviar els treballs de recerca d’àmbit si ho considera oportú.

El material complementari que s’hagi pogut lliurar es podrà recollir des del 19 de setembre fins el 17 d’octubre de 2023. Abans de passar-lo a recollir, es recomana enviar un correu electrònic a l’adreça indicada.

Ressó de la primera edició del Premi Gaudí

1r premi (1a edició).

Arturo Cabellos: “Carmelites i caputxines a Mataró”

2n premi (1a edició).

Daniel Gubianas: “Sant Ignasi, el pelegrí que crida a la festa”

3r premi (1a edició).

Bel Solà: “L’acompanyament espiritual als centres penitenciaris catalans”