Què és la Jornada de Pastoral Educativa?

Cada any s’esdevenen les Jornades de Pastoral Educativa que organitza la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb els següents objectius:

Oferir un lloc de trobada de caràcter formatiu i festiu per a tots els agents implicats en l’acció evangelitzadora dels centres educatius de les escoles cristianes: des dels equips directus i pedagògics, les editorials o professors de religió fins als docents amb càrrecs de responsabilitat passant també per totes aquelles persones amb interès per la temàtica.

Reflexionar sobre l’actualitat de la pastoral educativa i oferir formació escaient per tal de plantejar possibles accions en la seva renovació a través de ponències, taules rodones, visites, showrooms i activitats diverses a tal efecte.

                              14a Jornada de Pastoral Educativa: «co[n]VID[A]. He vingut a que tinguin vida a                                                                                                 desdir (Jn 10,10)«. 15-21 de Març 2021 (online)
 

 Amb el lema co[n]VID[A]. He vingut perquè tinguin vida a desdi (Jn 10,10), s’obre la inscripció a la 14a Jornada de Pastoral Educativa (JPE) del curs 2020-21. Enguany, la 14a JPE també és diferent. Es realitzarà online al llarg de la setmana del 15 a 21 de març a través de la plataforma Moodle de la FECC.

El dilluns 15 de març s’obriran els continguts asincrònics, mentr que les activitats  en directe es reserven per a la franja horària de les 10.45 fins a les 13.30 del divendres 19 de març.

 Pots consultar aquí el PROGRAMA / DÍPTIC / PRESENTACIÓ DE TALLERS                                                                       Notícia: «Quina ha de ser la pastoral educativa pel s.XXI?«(Catalunya Religió)