caFEïna, videocàpsules per desvetllar la pastoral educativa

Any 2022

caFEïna 12: “Fa nosa la Bíblia a l’escola?”

caFEïna 13: «Saber assaborir el dia»

caFEïna 14: Lliurament «Premi Armengol Mir»

caFEïna15: Competència en Pastoral Educativa

caFEïna16: Premi Encoratja!

caFEïna 17: Pastoral per entitats amb un únic centre educatiu a Catalunya

caFEïna 18: El procés sinodal a l’escola cristiana

caFEïna 19: Peregrinació de l’Escola Cristiana a Taizé 2022

Any 2021

caFEïna 1: Quines són les 3C’s de la pastoral educativa integral?

caFEïna 2: On s’estudia la noviolència?

caFEïna 3: Què és una escola Laudato Si’?

caFEïna 4: Pot ser l’aula un espai de plena integració social?

 

caFEïna 5: Som una escola de fraternitat?

caFEïna 6: És el mateix interioritat que espiritualitat?

 

caFEïna7 “Què és l’Escola de Pastoral?”

 

caFEïna 8. Què és l’Ecosistema de narrativa del sentit?

caFEïna 9. Què és el Premi Gaudí?

 

caFEïna 10. Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa

 

caFEïna11. “Som una escola de sinodalitat?»