L’escola dels sants records

D’acord, a priori semblaria que el que es demana a una escola és que capaciti i ofereixi eines als alumnes pel seu propi desenvolupament, especialment el professional. Ara bé, si alguna cosa caracteritza l’educació cristiana és la voluntat d’anar més enllà de la mera instrucció. Cal dotar als alumnes d’un “motor competencial” potent que mogui […]