Aquest juny… fem GodlyPlay a la FECC!

Presentació: Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment basat en principis del mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia a nens i nenes i a gent de més edat.Els infants tenen un sentit innat de la presència de Déu. L’enfocament de Godly Play […]