Identitat de gènere, una proposta formativa amb l’IBB per aquest estiu

Presentació: Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les escoles no són alienes a aquesta realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un conflicte de valors i que podrien fins i tot dur a una vulneració dels drets de les persones. Per això, calen coneixements, […]

Suscitar l’experiència de Déu, nou webinar amb el Dr. Francesc Torralba

Aquest és el segon webinar organitzat conjuntament pel Departament de Pastoral de la FECC, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi i l’Editorial Claret per tal d’atendre tant la comunitat educativa com la parroquial en l’acompanyament i preparació als sagraments d’iniciació cristiana. ¿De què parlem quan parlem d’interioritat? ¿Com educar aquesta dimensió de la persona? ¿Com fer […]