Identitat de gènere, una proposta formativa amb l’IBB per aquest estiu

Presentació: Les qüestions relatives a la identitat de gènere han canviat notablement en els darrers anys. Les escoles no són alienes a aquesta realitat i sovint s’hi viuen situacions que poden suposar un conflicte de valors i que podrien fins i tot dur a una vulneració dels drets de les persones. Per això, calen coneixements, […]