El bon bomber

D’acord, la famosa paràbola a la que es vol fer referència identifica Jesús amb el bon pastor (Jn 10,1-17); una imatge que arrela ja en l’Antic Testament i on es presenta Déu mateix com el pastor que té cura del seu poble (Sl 23; Ez 34,12; Is 40,11).  El títol de l’article ve suggerit per […]