El bon bomber

D’acord, la famosa paràbola a la que es vol fer referència identifica Jesús amb el bon pastor (Jn 10,1-17); una imatge que arrela ja en l’Antic Testament i on es presenta Déu mateix com el pastor que té cura del seu poble (Sl 23; Ez 34,12; Is 40,11).  El títol de l’article ve suggerit per […]

Com ens parla la Bíblia? Curs per a docents de religió (ISCREB+FECC)

Quin paper ha de tenir la Bíblia a la classe de religió? Com l’hem de presentar? Des de quin enfocament? Quines capacitats i competències podem treballar? Com pot contribuir una lectura àmplia de la Bíblia a les capacitats i les competències? Durem a terme aquest camí apassionant d’integrar la Bíblia i els nous llenguatges a […]