Benaurança dels atrevits

A vegades es pot presentar el «ser atrevits» com una mera «superació personal» o una mena de perspectiva americanista, voluntarista o en la línia del «self-made man, no limits», etc. Oferim un escrit per presentar l’atreviment en clau evangèlica. Atrevits els pobres, els qui es fien de Déu sense condicions, perquè el «Món com Déu mana» s’aconsegueix […]