Webinar: Pastoral educativa en           Celebració de tornada a l’escola post-           Problemàtica Viva 147: La mort                  Advent COVID-19

                temps d’incertesa                                                  COVID19                                                  i l’esperança cristiana