Pastoralfecc.cat

Expert en Pastoral Educativa?

D’acord, possiblement la carta de titulacions pel mostrari laboral actual és d’una pluralitat desbordant, però són indicatives d’allò que les institucions, públiques o privades, tenen necessitat. Fa uns mesos, una institució eclesial d’àmbit social demanava un “tècnic en identitat cristiana”, fet que denota tant la manca de vocacions religioses inserides en les entitats com la necessitat de formació de laics que, més que ser guardians gelosos del carisma propi, esdevinguin llevat proactiu en la seva tasca quotidiana.

Les escoles cristianes no són alienes a aquest procés d’especialització sobre la identitat cristiana i, per això mateix, es va crear el que popularment s’ha anomenat “Escola de Pastoral”. El proper curs s’engegarà ja la tretzena edició, una edició que sembla dissortada pel seu número, atès que es va suspendre pel curs present a causa de la pandèmia. Aquest temps de guaret ha servit per revisar i oferir millores en la nova proposta que es presenta a mode de postgrau de la Facultat de Ciències de l’Educació de Blanquerna (URL) com “Títol d’Expert universitari en Escola de Pastoral Educativa”.

Enguany, es vol incidir en el caràcter dialogant i propositiu de l’acció evangelitzadora, tenint en compte tots els agents interns i externs que composen i amb els quals es relaciona la comunitat educativa: des de la classe de religió i les celebracions amb els alumnes, fins a la presentació de la fe al claustre i les famílies, passant per la relació amb entitats pastorals interdiocesanes o els mitjans de comunicació d’àmbit religiós. Una proposta formativa global, integradora, per tal que l’acció pastoral a les escoles esdevingui un eix vertebrador de l’acció educativa inherent a la seva missió. A tal efecte, els centres interessats han d’alliberar un dels seus agents de pastoral tots els divendres d’octubre a maig, encara que no totes les sessions són presencials a la seu de la FECC, però tota expertesa implica experiència, i aquesta demana temps i inversió.

Ja teniu a l’abast tota la informació de l’Escola de Pastoral pel curs 2021/22.

Aquí teniu el PROGRAMA / PRESENTACIÓ PPT / INSCRIPCIÓ

Per qualsevol dubte, adreçeu-vos a formacio@escolacristiana.org

En aquest enllaç hi trobareu full informatiu de la nova edició de l’Escola de Pastoral EdP8

Inscripcions fins el 30 de Juny.