Dia Escolar per la No-violència i la Pau

Què és el DENIP?
 

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau [1] (o el seu acrònim DENIP), conegut també com a Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau, fou fundat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d’Educació No-violenta i Pacificadora, difosa internacionalment.[2]

Es practica a escoles de tot el món, els dies 30 de gener i propers (aniversari de la mort de Mahatma Gandhi). Als països amb calendaris escolars propis de l’hemisferi sud, pot commemorar-se el 30 de març i dies immediats.

El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, la no-violència i la pau. El seu missatge bàsic diu: «Amor universal, No-violència i Pau. L’Amor universal és millor que l’egoisme, la No-violència és millor que la violència i la Pau és millor que la guerra«. (…)

Quan l’any 1998 l’ONU va proclamar el Decenni per una Cultura de la Pau (2001-2010), el DENIP tenia ja 36 anys de pràctica ininterrompuda a centres docents dels distints nivells de tot el món.

(extret de Vikipèdia)

Pregàries

                                                                           
         «With God on our side» (Bob Dylan)                Pare Nostre de la PAU                          Termòmetre de la pau                             Pregària de Sant Francesc
              Pregarock amb activitat                                                                                                  (pregària i activitat)
                        (ESO/BTX/CF) 
                                                                                  
            Demanem la força (pregaria.cat)             Portadors de la noviolència                   Pregària en la dècada de la                   Infants per la pau (pregaria.cat)
                                                                                                (pregària.cat)                                noviolència (pregaria.cat) 

Activitats i recursos en obert

                                                                     

                 El viatge d’Amanda (ESO)                        Cia. Bufanúvols. Contes i                  Colors de Pau-Unicef (Infantil)         ¡Que viva la paz! (educatolerancia – 

                                                                                           cançons per la pau                                                                                                           Infantil-1aria)

                                                                      

      The bridge (el pont) – Ressolució de                Wings (Ales). Amistat i                 Història d’un punt – (UNICEF. Infantil)          Bingo de la Pau – Unicef (1aria)

              conflictes (Infantil/1aria)                      cooperació – (Infantil/1aria)

 

                                                                  

     La festa de la Pau – Dàmaris Gelabert        Somnis d’infant – Cançó de la pau           Conte «Sóc la Pau», d’Anna Obiols i           Activitat: Protegim la PAu 

                       & Convidats (1aria)                            de Tomàs González (1aria)                   dibuixos de Subi (1aria). Edebé                         (Unicef – 1aria)

                                                               
   Educació sense fronteres (ESO-BTX-CF)                       ESO/BTX/CF)                                 Fundipau (ESO/BTX/CF)
                                

Lectures proposades per les editorials per treballar el DENIP

                                      

      Lectures per la Pau i la No-violència           Llistat de llibres per treballar el                Lectures proposades per 

               proposades per BAULA                           DENIP proposats per Edebé                          l’editorial Santillana