caFEïna. Videocàpsules per desvetllar la pastoral educativa

Amb la pregunta “Quines són les tres C’s de la pastoral educativa integral?” s’ha fet el llançament del primer curt de la sèrie “cafeïna. Videocàpsules per desvetllar la pastoral educativa”, que ja es pot consultar al canal de youtube de l’Escola Cristiana i compta amb el patrocini de l’editorial Baula. Es tracta d’una iniciativa del Departament de Pastoral que s’afegeix a d’altres novetats del darrer any, com ara l’aparició del butlletí digitalLlambregades de pastoral educativa o la creació deViviT, el portal de pastoral que recull i endreça temàticament els continguts d’actualitat que van apareixent diàriament alblog de pastoral de la FECC.

Referent al nom i el sentit de la iniciativa, el Departament de Pastoral assenyala que «Al llarg dels textos evangèlics, hi ha una constant invitació a “estar desperts, atents, desvetllats”… En el nostre quotidià associem el desvetllar físic amb el consum de substàncies com ara el cafè. D’aquí que s’ha fet un joc de paraules per crear aquestes vidocàpsules de periodicitat mensual anomenades “ca-FE-ïna”. Cada càpsula, de 10 minuts màxim de durada, respondrà a alguna qüestió relacionada amb el dia a dia de l’acció evangelitzadora en l’àmbit educatiu.»

En aquest primer lliurament, es convida a cercar una resposta global i integradora de l’acció evangelitzadora a l’Escola Cristiana, defugint de reduccionismes que empobreixen o menystenen aspectes que es consideren fonamentals. Tot partint d’una primera aproximació de caràcter antropològic, es presenten les tres dimensions pròpies del viure cristià – la litúrgia, el kerygma i la diakonia – en relació amb les dimensions afectiva-emocional, racional-discursiva i pràctica-social inherents a la persona humana.

Els propers lliuraments de les viodeocàpsules “caFEïna” estaran relacionats amb l’agenda del Departament de Pastoral, donant visibilitat a col·laboradors del programa de formació pastoral i altres activitats pròpies, o bé a agents de pastoral educativa de les diverses xarxes institucionals adherides a l’Escola Cristiana i responsables de delegacions diocesanes vinculades al món dels joves i l’educació.

                                                                     

                                                                        

 «Pot ser l’aula un espai de plena integració                           «Som una escola de fraternitat?»                                          «És el mateix interioritat que

     social?», per Marta Plujà, de Càritas                                    Xavier Casanovas. Director de                                    espiritualitat?» Josep Otón, professor

       Diocesana – Barcelona (caFEïna4)                                   Cristianisme i Justícia (caFEïna5)                                           de l’ISCREB (caFEïna6)

       

       «Què és l’Escola de Pastoral Educativa?

    » Departament de Pastoral – FECC (caFFeïna7)