Escolta l’ECO)), Treballem el Pacte Educatiu Global serà el lema del Departament de Pastoral pel curs 2022/23. Si el lema “Activa la mirada CUR(i)OSA” del curs passat era una invitació a l’acció pastoral de la cura – en ressò de la situació pandèmica del moment -, enguany es vol posar l’accent en una iniciativa del papa Francesc engegada el novembre de 2021: el Pacte Educatiu Global. (Missatge de llançament del PEG, 2019)

El lema fa referència al sentit de l’oïda com la invitació a la cultura del diàleg pròpia de la identitat de l’escola cristiana, alhora que indica el treball de la dimensió espiritual de l’alumnat des de la perspectiva de l’encíclica ecosocial de la Laudato Sí’ i l’encíclica sobre l’amistat social de la Fratelli Tutti.

L’escolta és una actitud característica de l’espiritualitat al llarg de la tradició bíblica. La trobem ja en el manament deuteronòmic: “Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu” (Dt 6,4-9) i en les teofanies neotestamentàries: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, escolteu-lo” (Mc 9,2-10). Escolta i atenció són també gairebé un “manament”, un element indispensable per a l’acció educativa a les nostres escoles, com indicava la filòsofa Simone Weil:

«La clau d’una concepció cristiana dels estudis rau en que l’oració està feta d’atenció. L’oració és l’orientació cap a Déu de tota l’atenció que l’ànima és capaç. La qualitat de l’oració és per a molts la qualitat de l’atenció. La calidesa el cor no pot suplir-la» (Simone Weil. A l’espera de Déu)

L’expressió de “l’ECO))” fa referència, per una banda, a aquest treball interior, és a dir, deixar a l’alumnat un espai de ressonància interna de la tasca prèviament dissenyada i implementada a l’espai educatiu; una aplicació pedagògica d’allò que Sant Ignasi de Loiola anomenava “reflectir internament” als seus Exercicis Espirituals. Per altra banda, “l’ECO” fa referència a la dimensió eco-social i, amb ella, és també un convit a estar atents al treball per la justícia que s’espera d’una institució d’inspiració cristiana. Com a nota gràfica , per reforçar el sentit d’obertura que vol transmetre el lema, s’hi ha disposat unes “ones radiofòniques”: No és, només, un “eco interior” sinó també un “tenir l’antena posada” al món.

A tal efecte, es preveuen les següents accions pel curs 2022/23:

  • Posada en comú del treball pel Pacte Educatiu Global des del consell de caps de pastoral de les institucions adherides a la FECC.
  • Concreció d’una acció explícitament evangèlica per a joves de les institucions adherides a la FECC que s’hi vulguin afegir (Anada a Taizé pel pont de la Puríssima i gest simbòlic comú pel DENIP de 2023)
  • Difusió i participació del Premi “Encoratja!” de promoció dels valors del Pacte Educatiu Global (Conjuntament amb la FPCEE-Blanquerna i la col·laboració del SIERC)
  • Tematització del Pacte Educatiu Global en la 16a Jornada de Pastoral Educativa prevista el 10 de febrer de 2023.
  • Creació d’espai de recursos específic per treballar el Pacte Educatiu Global al web de pastoral de la FECC. (Setembre 2022)

(Recomanem la lectura del llibre “Escuelas que futurean. La escuela católica y el pacto educativo global del papa Francisco”, d’en José Laguna, membre de Cristianisme i Justícia)