Aquest dimarts 28 de juny va tenir lloc el tercer webinar organitzat conjuntament entre el Secretariat Interdiocesà de Catequesi i el Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana amb el suport de la Libreria Claret «NetSIC. Plataforma per a la catequesi». 

Recomanem el seu visionat per a tots aquells agents de pastoral que cerqueu materials en relació a la preparació dels sagraments de la iniciació a la vida cristiana (especialment 1a comunió i confirmació) però no només això, sinó també materials en relació al desvetllament de la fe en infants i joves quan aquest pas previ i indispensable ja no es pot donar per suposat per part de l’àmbit familiar.