Presentació:

El Projecte Cor és una proposta per fonamentar un programa educatiu curricular que eduqui i treballi en l’àmbit del creixement personal (al mateix nivell que l’àmbit científico-tecnològic o lingüístico-social), fer experiència i lectura del propi creixement personal per tal de vivenciar la proposta que, posteriorment, es fa als alumnes.
L’objectiu d’aquesta formació és proposar com a model un programa exitós de Creixement personal ja existent per tal que inspiri la concreció a la realitat del propi centre escolar.

Destinataris:

Tutors/es de secundària, agents de pastoral, professorat de religió i matèries d’expressió.

Formadors:

M.Àngels Pavón, Cap del Servei d’Assessorament Psicopedagògic de
Salesians de Sant Vicenç dels Horts, i Jaume Bernadet, Cap de pastoral de Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Responsables del PROJECTE COR, guanyadors del passat Premi Armengol-Mir. Projecte que implica Creativitat, Obertura i Resiliència en educació emocional amb alumnat de Secundària amb una programació detallada des de diferents àrees, amb participació de la comunitat educativa i amb un treball acurat de coordinació i preparació.