Descripció:

Una guia online per a catequistes de cada sessió dels nous materials creats i una possibilitat d’acompanyament via zoom per anar adaptant la proposta a cada situació concreta. També es farà exposició dels recursos i metodologies pedagògiques adaptades a les necessitats de les famílies actuals per a una catequesi evangelitzadora en clau de desvetllament per als infants i primer anunci per als adults.

Destinataris:

Agents de catequesi educativa, mares, pares, tutors i educadors relacionats amb l’etapa de la infància (6-12 anys)

Formador:

Joan Àguila Chavero, capellà llicenciat en pastoral juvenil i catequètica per la Universitat Pontifícia Salessiana de Roma, vicari de la Pastoral de l’Arquebisbat de Tarragona i director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears.