OBJECTIUS

 • Familiaritzar-se amb el nou currículum de religió catòlica a Infantil i Primària.
 • Identificar el nou currículum com una oportunitat per a la reflexió pedagògica de la pràctica a l’aula.
 • Analitzar el nou currículum i seqüenciar els seus elements per tal de poder elaborar les programacions de les unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge.
 • Proporcionar referents metodològics que afavoreixin la programació d’unitats didàctiques i/o situacions d’aprenentatge per a les etapes d’Infantil i Primària. 

CONTINGUTS

 • El camí recorregut fins a arribar a la LOMLOE
 • El currículum competencial de religió catòlica LOMLOE a Infantil i Primària
 • Capacitats/ Competències específiques criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge al nou currículum de religió catòlica LOMLOE
 • La programació competencial d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge per a Infantil i Primària.

DOCENTS

Josep Maria Bové i Rabasa; Yolanda Otal de la Torre; Isa Pérez i Santos

DESTINATARIS

El nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat és el d’Educació Infantil i Primària. L’activitat es promou des de Barcelona, però pel fet de ser on-line, es poden inscriure mestres de tot el territori. Disposem de 30 places. 

CALENDARI

 • Duració del curs: 30 h. on-line
 • Dates de l’activitat: De l’1 al 12 de juliol de 2022.
 • Període de matriculació: De l’1 de març al 30 de juny de 2022.

METODOLOGIA

El curs es realitzarà en modalitat online. El contingut del curs estarà disponible en el campus virtual que facilitarem als participants. L’avaluació es farà de manera contínua, el producte final seran les programacions realitzades. Serà necessari obtenir la qualificaciód’apte per obtenir la certificació de l’aprofitament de curs.

ORGANITZA

Instituto Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

Fundació de l’Escola cristiana de Catalunya (FECC)

MATRÍCULA

El preu del curs és de 40 €. Període de matriculació: De l’1 de març al 30

de juny, mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

INFORMACIÓPots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, mitjançant el e-mail: secretaria@iscreb