(Escola Assís-MDP)

El famós teòleg alemany Karl Rahner afirmà que els cristians del segle XXI serien místics o no serien. Aquesta màxima ressona als nostres dies com una profecia que anticipava la realitat actual, una societat que expressa la necessitat de viure l’experiència espiritual, però sense tenir clar el camí a seguir per assolir aquest objectiu.


A l’Escola MDP Assís, seguint el carisma de la nostra congregació i l’esperit d’escola cristiana, creiem que podem formar part de la resposta a aquesta necessitat. La missió educativa de les nostres escoles rau en la necessitat d’acompanyar i mostrar els camins necessaris per formar de manera humana i intel·lectual, educant així els futurs membres actius de la nostra societat. Com a cristians, veiem que el món que ens envolta rebutja cada vegada més la presència pública del missatge evangèlic, però alhora busca resposta
a una set interior innata a l’ésser humà. Per aquest motiu, hem impulsat des de l’assignatura de Religió Catòlica a l’ESO el treball per projectes, els quals tenen com a eix vertebrador aproximar-se i adquirir la pràctica de la meditació.


Actualment, la meditació i altres vessants similars estan presents al món de l’educació en diferents tipus de centres educatius. La meditació, entesa com a tècnica de respiració i focalització de l’atenció, permet obtenir molts fruits en el dia a dia de les persones. Des de l’Escola MDP Assís creiem que la història de l’espiritualitat cristiana ens ofereix un tresor espiritual que sovint és desconegut i oblidat. D’aquesta manera, a través de diverses sessions de l’assignatura, oferim als nostres alumnes la possibilitat de conèixer i posar en pràctica els principals elements i tècniques de la meditació, seguint les propostes de grans referents de l’espiritualitat cristiana. Teresa de Jesús, Thomas Merton, Carlo M. Martini, Francesc d’Assís, Simone Weil… són alguns dels guies que donen cos a les sessions de meditació.


Aquestes sessions es realitzen a la capella de l’escola, a la parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar, o a espais oberts de la natura i l’entorn com ens permet la presència del mar a escassos metres de l’escola. D’aquesta manera, l’alumnat pot experimentar com és el procés d’introspecció i creació del silenci en espais sagrats així com en espais de trobament amb la creació.


Educar comporta el repte de donar contínuament resposta a les necessitats del nostre temps. Seguint el camí marcat pel beat Josep Tous, observem les angoixes i esperances del nostre alumnat, tot proposant eines per a joves que viuen i viuran en una societat postpandèmica, enmig d’una forta crisi d’identitat i valors. A l’Escola MDP Assís fem dels d’aquest repte la nostra missió: formar en el coneixement de la força interior com a camí per conèixer a Déu, el gran educador de les nostres vides.


Àngel Acedo GarciaEscola Assís (MDP)