Dins de les 15es Jornades de Pastoral Educativa, l’editorial Cruïlla-SM proposa un webinar obert (tant a participants de la JPE com d’altres) amb el títol «És sostenible la nostra missió», amb en Pere Vilaseca.

Objectiu: Des del propòsit (missió) de cada escola, reflexionar sobre quins són els trets que ens poden ajudar a ser sostenible en el temps.

Continguts: Ser o fer?, No podem ser neutres. Hem d’obrir les portes. Una escola més humana, més espiritual i més cristiana en el context d’una escola per a tothom.

Pere Vilaseca: Mestre i educador parlarà sobre sostenibilitat i missió en aquest seminari web. A més, al final de la sessió respondrà als teus dubtes.

Data: 11 de febrer | 12:00 a 12:30h |Seminari web

Inscripció (clicar imatge):