(Canal Youtube-FECC)

En el marc de les 15es Jornades de Pastoral Educativa, seguint la tornada de l’himne corresponent, “Posa-li cor a la teva mirada”, fem lliurament de la 13a “caFEïna. Videocàpsules per desvetllar la pastoral educativa” amb el tema “Saber assaborir el dia”.

En aquesta ocasió, el Departament de Pastoral de la FECC ha volgut sumar-se a la festivitat “Ignatius 500”, en els cinc-cents anys de l’estança de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, tot tractant una eina de l’espiritualitat ignasiana que s’aplica en moltes escoles: l’examen del dia.

Es tracta d’una caFEïna que es presenta, alhora, com un contingut teòric i com una experiència pràctica de pregària.