Ja s’ha obert la inscripció al primer webinar que promouen conjuntament la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) i l’Editorial Claret. La setmana passada ja es va fer un primer anunci en l’entrada «Cate-Col·le» del blog de pastoral de la FECC.

El webinar porta per títol «La catequesi d’infants a l’escola» i l’impartirà Mn. Joan Àguila, director del SIC.

Resum: Exposició dels trets bàsics que ofereix la formació catequètica a l’escola com a complement necessari i insubstituïble per al creixement integral dels infants d’una forma transversal i equilibrada en relació a totes les seves competències, habilitats i potencialitats.

Destinataris: Mares, pares, tutors i educadors relacionats amb l’etapa de la infància (6-12 anys)

Formador: Joan Àguila Chavero, capellà llicenciat en pastoral juvenil i catequètica per la Universitat Pontifícia Salessiana de Roma, vicari de la Pastoral de l’Arquebisbat de Tarragona i director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears.

Calendari / Horari / Esquema de la sessió: El webinar serà en format online el dijous 27 de gener, de les 19 a les 20h. i comptarà amb 45 minuts d’exposició més 15 minuts de preguntes amb un moderador.

Es prega difusió a tots els agents de pastoral educativa que hi puguin estra interessats.