(Carles Freixes – Departament de Patrimoni del Bisbat de Solsona) Encetem una col·laboració mensual del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre a Catalunya (SICPAS), la suma de les delegacions de Patrimoni de tots els bisbats amb seu a Catalunya. Ens ha semblat oportú començar per una notícia recent però que, alhora, ens parla dels primers testimonis cristians a casa nostra: el Martyrium de Sant Eudald de Sorba.

Sorba és una parròquia del municipi de Montmajor, al Berguedà, molt propera a les comarques del Solsonès i del Bages. L’any 1970 el Dr. Manuel Riu va iniciar unes excavacions a l’església en les qual va trobar les restes d’un Martyrium del segle VI. I a dins un sepulcre cobert per una llosa i una tapa d’argamassa en el qual s’hi llegia +Eubaldis reliquiarum martiris Chr(ist)i, és a dir, De les relíquies d’Eudald, màrtir de Crist.

Amb el pas dels anys l’estat de les restes es van anar malmetent i l’any 2020, una comissió formada per la Parròquia de Sorba i la Comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona van iniciar un procés de conservació-restauració.

La Dra. Núria Armentano va dirigir les operacions per estudiar el que podría ser la tomba més antiga d’un màrtir documentada a Catalunya. Tot estudiant l’entorn, les restes òssies i les dades que la història i la tradició oral han aportat fins als nostres dies en el lloc on es venera Sant Eudald com, per exemple, a Ripoll.

L’equip va seleccionar uns fragments de l’esquelet per tal d’extreure unes mostres que es van enviar a un laboratori americà, BetaAnalytics, per realitzar la anàlisis de carboni-14. El resultat va ser espectacular. Els resultats de l’estudi científics van concloure que les restes òssies pertanyien a un home que havia viscut entorn al segle IV d.C. Constituint així un dels primers testimonis cristians de casa nostra.