D’acord, la famosa paràbola a la que es vol fer referència identifica Jesús amb el bon pastor (Jn 10,1-17); una imatge que arrela ja en l’Antic Testament i on es presenta Déu mateix com el pastor que té cura del seu poble (Sl 23; Ez 34,12; Is 40,11).  El títol de l’article ve suggerit per una piulada recent a la xarxa on es veu una parella de bombers de La Palma duent a coll-i-bé uns anyells que són rescatats de ser cremats pel foc del volcà aparegut a Cumbre Vieja, a les Illes Canàries. Sembla talment l’actualització de la iconografia paleocristiana del Crist portant a coll-i-bé un anyell, on l’anyell és la humanitat perduda i redimida pel Crist. Segurament és una bona imatge contemporània per actualitzar el llenguatge religiós a les aules, però també és cert que es perd el referent veterotestamentari i dona peu a presentar un Déu heroic que no s’ajusta al relat bíblic.

Mirant amb bondat aquesta analogia, sí que podem treure algunes reflexions per a l’acció evangelitzadora de les escoles. D’entrada, l’activitat pastoral dels centres sol ser una de les més creatives i, possiblement, algun company de claustre deu haver pensat dels membres de l’equip de pastoral allò de “tenen idees de bomber”. Precisament, aquesta dita es basa en la formació multidisciplinar i transversal del cos de bombers que els capacita per cercar solucions adequades i, sovint, insospitades o no-convencionals. També els membres de l’equip de pastoral són cridats a posar en joc totes les capacitats dels seus membres i cercar solucions innovadores als reptes educatius actuals.

Per altra banda, l’acció evangelitzadora de les escoles hauria de capacitar-les per poder ser operatives i oferir respostes a situacions d’urgència educativa. Si donem un cop d’ull a les històries dels carismes educatius, hi trobem en els seus orígens la necessitat de donar resposta a una situació social. Les ovelles perdudes, els ni-nis d’avui o els casos més problemàtics són la prioritat de l’escola cristiana i la seva raó principal en el marc del servei educatiu del país.

Finalment, l’agent de pastoral a l’escola cristiana d’avui està cridat a dur una certa denúncia profètica com el bomber protagonista de la coneguda pel·lícula distòpica Farenheit 451, en Guy Montag, entenent que la pastoral educativa no està per cremar relats de sentit sinó, més aviat, per donar un got de set a uns alumnes ofegats d’aigua.

(Dep. Pastoral FECC)