Quin paper ha de tenir la Bíblia a la classe de religió? Com l’hem de presentar? Des de quin enfocament? Quines capacitats i competències podem treballar? Com pot contribuir una lectura àmplia de la Bíblia a les capacitats i les competències?

Durem a terme aquest camí apassionant d’integrar la Bíblia i els nous llenguatges a la nostra classe d’ERE amb diferents textos que ens poden ajudar en aquesta reflexió conjunta, amb propostes d’activitats d’aula tenint present les noves metodologies.

OBJETIUS

1.      Copsar la importància del treball sobre la Bíblia a l’ERE des de les capacitats i les competències.

2.      Reflexionar sobre la contribució del treball sobre la Bíblia a les capacitats i a les competències.

3.      Iniciar-se en les possibilitats pedagògiques i didàctiques del llenguatge bíblic.

4.      Traslladar el relat bíblic als nostres dies, en situacions quotidianes a dins i fora de l’escola.

5.      Dissenyar diferents activitats competencials tenint els relats bíblics com a punt de partida i arribada.

CONTINGUTS

1.      La Bíblia i la classe d’ERE. El que diu el currículum.

2.      El llenguatge religiós i el llenguatge simbòlic.

3.    Observació i contemplació d’entorns artístics relacionats amb la religió i amb la Bíblia: possibilitats de treball a classe.

4.    La vigència del relat bíblic en els nostres dies en clau cultural i intercultural (tradició cultural i inserció crítica en la societat).

5.      La incorporació de les noves metodologies al treball bíblic.

6.      Eines i estratègies d’avaluació formativa aplicades al treball de la Bíblia.

DOCENT: Isabel Pérez i Santos

CALENDARI: Del 4 d’octubre al 3 de desembre

MÉS INFORMACIÓ

INSCRIPCIÓ