No cal que us espereu a les portes de la celebració del DENIP (Dia Escolar per la Noviolència i la Pau) per còrrer a cercar materials o preguntar-se què estem fent amb això de la noviolènci a l’escola. Avança’t ja i apunta’t a aquesta breu i profitosa formació que ofereix la FECC amb el Grup de Treball en Noviolència Cristiana, del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia.

«Aprendre a gestionar els conflictes quotidians és clau perquè no esclatin violències evidents o
amagades. D’aquí neixen possibles respostes noviolentes amb les quals podem entrenar-nos
per actuar davant processos d’opressió o injustícies de tota mena.


Us oferim en aquest curs un marc teòric i pràctic: la història de la noviolència -sovint tan
oblidada en els currículums escolars- ens mou a una transformació personal en actituds i
decisions, i ens convida a entrenar-nos i a educar una visió noviolenta per oferir a les
generacions futures una altra manera de fer front als conflictes. A més, presentarem a través
de textos bíblics com la noviolència és la manera genuïnament cristiana de viure. Finalment,
amb propostes didàctiques dins el projecte pedagògic “Mou la noviolència”, oferirem activitats
i maneres concretes d’implementar l’educació noviolenta en diferents etapes educatives, així
com en entorns sòcio-educatius diversos.»

Podeu descarregar aquí el PROGRAMA i fer la INSCRIPCIÓ