ViviT

                                 Portal de pastoral educativa de la

                            Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Perquè tinguin vida a desdir (Jn 10,10)

Vivit, en llatí, vol dir «Viu». La darrera lletra, la «T» majúscula, fa referència a la lletra Thau,          
que és un dels símbols del cristianisme perquè evoca a la creu. ViviT, doncs, parla d’Aquell
qui és la Vida dels homes, el Crist.

Per altra banda, Christus vivit (Crist Viu) és el títol de l’Exhortació apostòlica postsinodal del

Papa Francesc als joves i a tot el poble de Déu (2019).

 
Aquest lloc web s’ofereix com espai de trobada a tota la comunitat educativa de l’Escola Cristiana
per tal de facilitar la tasca evangelitzadora dels centres educatius.

Cate-Col·le

D’acord, no te tant d’èxit com la Coca-Cola, però el binomi Catequesi-Escola dona força per parlar en l’àmbit de l’acció pastoral. De raons per posar

Llegir més >>