Portal de pastoral educativa de la

                            Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Perquè tinguin vida a desdir (Jn 10,10)

Vivit, en llatí, vol dir «Viu». La darrera lletra, la «T» majúscula, fa referència a la lletra Thau,          
que és un dels símbols del cristianisme perquè evoca a la creu. ViviT, doncs, parla d’Aquell
qui és la Vida dels homes, el Crist.

Per altra banda, Christus vivit (Crist Viu) és el títol de l’Exhortació apostòlica postsinodal del

Papa Francesc als joves i a tot el poble de Déu (2019).

 
Aquest lloc web s’ofereix com espai de trobada a tota la comunitat educativa de l’Escola Cristiana
per tal de facilitar la tasca evangelitzadora dels centres educatius.

Cura de la casa comuna

La inquietud de l’alumnat per la cura de la terra i un desenvolupament sostenible porta a moltes iniciatives i projectes al llarg del curs escolar.

Llegir més >>